dofinansowaniadofinansowaniadofinansowania

DOFINANSOWANIA

Sprawdź co mamy do zaoferowania

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Firma NGL Machining Artur Chróścielewski Rafał Bogusz Sp.J. realizuje projekt dofinansowany

Firma NGL Machining Artur Chróścielewski Rafał Bogusz Sp.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Regeneracja układów napędowych jednostek pływających i offshore z zastosowaniem mobilnych urządzeń skrawających”.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych prowadzonych nad innowacyjną w skali świata usługą regeneracji układów napędowych jednostek pływających i offshore z zastosowaniem mobilnych urządzeń skrawających.

Rezultatem projektu będzie podniesienie poziomu technologicznego poprzez poprawę efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wzrost konkurencyjności na rynku.

Wartość projektu: 1 027 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 512 722,50 PLN

Rozwój działalności eksportowej firmy NGLMachining Artur Chróścielewski Rafał Bogusz Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, poprzez udział w branżowych targach przemysłu okrętowego SMM Hamburg 2018 r.

NGL MACHINNING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zrealizowała w październiku 2023 r. projekt polegający na udziale w roli wystawcy w wydarzeniu targowym BALTEXPO 2023.

Celem udziału w międzynarodowych targach BALTEXPO 2023  jest kontynuacja promocji marki NGL MACHINING i wzmocnienie konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych. Podejmowane działania targowe mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki NGL i tworzących tę markę innowacyjnych usług oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej o nowe rynki.

Grant jest przyznawany w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 34 221,00 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi: 17 110,50 PLN.

 

 

NASZE PROJEKTY

  • Regeneracja układów napędowych jednostek pływających i offshore z zastosowaniem mobilnych urządzeń skrawających.
  • Rozwój działalności eksportowej firmy NGLMachining Artur Chróścielewski Rafał Bogusz Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, poprzez udział w branżowych targach przemysłu okrętowego SMM Hamburg 2018 r.
  • Promocja marki NGLMACHINING poprzez udział w targach BALTEXPO 2023