energy-industryenergy-industryenergy-industry

USłUGI

Szerokie usługi dla przemysłu

Energy Industry

Prace regeneracyjne realizowane na potrzeby energetyki wymagają zawężonych specjalizacji technicznych zatrudnionej Kadry. Odpowiednie doradztwo techniczne pozwala, wspólnie z działem utrzymania ruchu, znaleźć i wdrożyć optymalną metodykę naprawczą. Nieodzownym elementem większości wykonywanych przez nas prac serwisowo-obróbkowych są pomiary geometryczne. Laserowe i optyczne ustawienie wytaczarek, czy też kontrola płaskości powierzchni, pozwala nam na utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych usług oraz niezbędną samokontrolę metrologiczną. Obróbka mobilna stanowiąca alternatywę dla maszyn stacjonarnych, a niekiedy wręcz jedyną możliwość wykonawczą, odpowiednio realizowana, każdorazowo pozwala na utrzymanie reżimu tolerancji wykonawczej. Proces obróbki przeprowadzany w miejscu powstania awarii, w odniesieniu do rzeczywistych warunków pracy uszkodzonego elementu oraz przyczyn powstania deformacji, otwiera okno na nowe, bardziej skuteczne możliwości technologii remontu.

ENERGETYKA KONWENCJONALNA

Prace obróbkowe w zakresie remontów turbin parowych w tym:

 • współosiowe roztaczanie kanałów pod uszczelnienia,

 • legalizacja płaszczyzn stykowych połączeń kołnierzowych,

 • prace modernizacyjne – obróbki korpusów turbin pod montaż czujników,

 • obróbka frezerska płaszczyzn podziału korpusów WP, NP, SP,

 • obróbka frezerska kanałków pod uszczelnienie korpusów oraz osłon korpusów NP.,

 • legalizacja płaszczyzn stykowych pod dławice.

Prace obróbkowe związane z armaturą oraz urządzeniami pomocniczymi:

 • obróbka regeneracyjna zaworów parowych,

 • prace regeneracyjne związane z wymiennikami ciepła,

 • retrofit połączeń sprzęgłowych np.: generator – wirnik,

 • regeneracja korpusów pomp wodnych,

 • frezowanie kanałków pod wpusty,

 • współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych.

ENERGETYKA NIEKONWENCJONALNA

Energetyka wiatrowa:

 • regeneracja osadzeń łożyskowych przekładni generatora,

 • współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych,.

 • obróbka osadzeń łożysk obrotu,

 • obróbka korekcyjna otworów montażowych dla połączeń kołnierzowych.

Energetyka wodna:

 • roztaczanie oraz frezowanie elementów wielkogabarytowych turbin wodnych,

 • współosiowe roztaczanie osadzeń łopatek kierowniczych np.: pod tuleje Deva,

 • obróbka korekcyjna kołków ustalających,

 • obróbka frezerska łopatek kierowniczych.