shipbuilding-industryshipbuilding-industryshipbuilding-industry

USłUGI

Szerokie usługi dla przemysłu

Shipbuilding Industry

Firma NGLMachining została stworzona przez specjalistów wywodzących się z przemysłu stoczniowego. Doświadczenie oraz wiedzę, które zdobyliśmy uczestnicząc przy budowach oraz remontach statków wykorzystujemy obecnie przy pracach z zakresu mobilnej obróbki. Znajomość zasad działania, występujących zależności oraz parametrów eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń okrętowych pozwala nam na opracowanie, a także zastosowanie właściwej metodyki wykonawczej i/lub naprawczej. Szczególnie jest to ważne przy pracach regeneracyjnych prowadzonych na urządzeniach i maszynach wchodzących w skład siłowni okrętowej. Oczekiwana oraz wymagana od nas precyzja obróbki wyklucza możliwość popełnienia błędu, stąd tak ważne jest nasze wsparcie nie tylko wykonawcze, ale również doradcze

1234

  Zajmujemy się:

 • 1

  Obróbka fundamentów pędników azymutowych

 • 2

  Obróbka osadzeń łożyskowych(łożysk obrotu) maszyn wielogabarytowych (dźwigi, gondole, obrtowe konstrukcje offshore)

 • 3

  Obróbka osadzeń konstrukcji wielogabarytowych:
  – legalizacja średnic wewenętrznych
  – planowanie powierzchni czołowych
  – roztaczanie osadzeń pod wstawki regreneracyjne
  – współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych i połączeń wahliwych

 • 4

  Obróbka osadzeń sterów strumieniowych
  Obróbka fundamentów pędników azymutowych typu swing-up thruster

1234
 • 1

  Prace obróbkowe w zakresie maszyn i urządzeń okrętowych
  – współosiowe roztaczanie otworów połączeń wahliwych/obrotowych
  – regeneracja połączeń sprzęgłowych w tym regeneracja wałów generatorów
  – regeneracja przekładni śilnikowych
  – planowanie płaszczyzn stykowych pod uszczelnienie wału śrubowego
  – obróbki frezarskie płaszczyzn fundamentowych – retrofit turbin, wymiana bloków silników

 • 2

  Prace obróbkowe w zakresie okrętowych silników spalinowych
  – legalizacja płaszczyzn stykowych bloków cylindrowych – blok/tuleja cylindrowa
  – honowanie tulei cylindrowych
  – obróbka regeneracyjna osadzeń tulei cylindrowych obejmujących roztaczanie oraz tulejowanie
  – współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych – łożyska ramowe, łożyska rozrządu
  – obróbka korekcyjna/pasowanie docisków łożysk ramowych

 • 3

  Obróbka frezarska fundamentów pod maszyny i urządzenia okrętowe

 • 4

  Współosiowe roztaczanie osadzeń łożysk lini wału.
  Prace obróbkowe związane z roztaczaniem i tulejowaniem sterów i płetw sterowych