realizacje-18-header

Korekcyjna obróbka rufowej tulei łożyskowej

Zakres obróbki Obróbka maszynowa rufowej tulei łożyskowej celem zwiększeniem jej średnicy
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka maszynowa rufowej tulei łożyskowej L=745 mm, celem zwiększeniem jej średnicy do wymiaru Ø301 0,00/+0,20 mm.
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania
1 2 3
4 5 6
7 8 9