realizacja-04-header

Legalizacja fundamentów prasy

Zakres obróbki Legalizacja dolnych powierzchni ram/lamel, na których posadowione jest łoże prasy
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka niwelująca odkształcenie powierzchni nośnej fundamentu prasy.
Tolerancja płaskości 0,1mm, przy zachowaniu chropowatości Ra 3.2.
Po obróbce płaszczyzn, przeprowadzono kontrolę mikropęknięć (badania nieniszczące).
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica..
Prace obróbkowe wykonane zostały przenośną frezarką Climax LM6000.
4 5 6
4 5 6
7 8 9