offshoreoffshoreoffshore

USłUGI

Szerokie usługi dla przemysłu

Przemysł Offshore

NGLMachining od początku swojego istnienia m. in. koncentruje swój rozwój wokół rynku offshore oraz budowy specjalistycznych statków i konstrukcji do obsługi farm wiatrowych tudzież platform wiertniczych. Coraz krótsze terminy wykonawcze w połączeniu z stale rosnącą presją obniżenia kosztów, spowodowały, że mobilna obróbka przestała być jedynie alternatywą dla obróbki stacjonarnej, a stała się integralną częścią procesów produkcyjnych.

Świadczone przez nas usługi obejmują szeroko rozumiany zakres prac obróbkowych, związanych z budową konstrukcji wielkogabarytowych. Rozbudowany park maszynowy, w połączeniu z możliwością pracy kilku zespołów wykonawczych, pozwala nam na jednoczesne prowadzenie prac na kilku instalacjach. Samokontrola wykonawcza naszych pracowników, zgodna z przyjętym wewnętrznym systemem kontroli jakości, daje nam możliwość kompleksowej realizacji, nawet tych najbardziej rozbudowanych zleceń; niezależnie czy obróbka jest prowadzona jednocześnie na elementach wchodzących w zakres jednego, czy kilku projektów, wykonywanych w różnych miejscach.