przemysl-chemiczny-petrochemicznyprzemysl-chemiczny-petrochemicznyprzemysl-chemiczny-petrochemiczny

USłUGI

Szerokie usługi dla przemysłu

Przemysł Chemiczny / Petrochemiczny

Specyficzne warunki panujące na terenie zakładów petrochemicznych wymagają od nas zastosowania szeregu rozwiązań, dzięki którym proces obróbki przebiega w sposób sprawny i bezpieczny. Większość posiadanych przez nas maszyn, dzięki swojej modułowej budowie oraz możliwości pracowania w aplikacjach z napędem hydraulicznym i/lub pneumatycznym może być wykorzystywana w czynnych zakładach produkcyjnych. Utrzymanie sprawności instalacji chemicznych stanowiących labirynt rurociągów, zaworów, pomp, zbiorników, jest nie lada wyzwanie dla działów utrzymania ruchu. Większość prac remontowych, tych planowanych i nieplanowanych, prowadzona jest zazwyczaj na wysokości, w ograniczonej przestrzeni. Właśnie w takich miejscach idealnie sprawdzają się rozwiązania oferowane przez serwis świadczący usługi z zakresu mobilnej obróbki. W odniesieniu do rodzaju obróbki, specyfiki oraz warunków panujących w danym zakładzie, opracowujemy, a następnie wdrażamy metodologię naprawczą. Niejednokrotnie jest ona bardzo nietypowa, a niekiedy wręcz innowacyjna. Cel jest jednak zawsze ten sam; przywrócenie sprawności danej instalacji w jak najkrótszym czasie, przy wykonywaniu jak najmniejszej ilości operacji logistycznych.

Prace obróbkowe w zakresie modernizacji instalacji przemysłowych:

 • fazowanie oraz cięcie rurociągów,

 • legalizacja płaszczyzn stykowych połączeń kołnierzowych,

 • obróbka regeneracyjna przylg zaworowych,

 • obróbka korekcyjna otworów,

 • demontaż urwanych szpilek,

 • regeneracja gwintów,

 • rezowanie kanałków pod wpusty

Prace obróbkowe związane z urządzeniami pomocniczymi:

 • prace regeneracyjne związane z wymiennikami ciepła,

 • regeneracja korpusów pomp wodnych, sprężarek,

 • współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych w maszynach,

 • frezowanie fundamentów maszyn i urządzeń przemysłowych,

 • legalizacji osadzeń fundamentów łożysk obrotu.