przemysl-hutniczy-i-wydobywczyprzemysl-hutniczy-i-wydobywczyprzemysl-hutniczy-i-wydobywczy

USłUGI

Szerokie usługi dla przemysłu

Przemysł Hutniczy i Wydobywczy

Usługi świadczone przez nas dla przemysłu hutniczego i wydobywczego obejmują prace remontowe, polegające na jak najszybszym przywróceniu sprawności danych urządzeń oraz instalacji.
O ile nasza usługa serwisowa nie jest częścią zaplanowanego przestoju remontowego, obróbkę każdorazowo wykonujemy w miejscu powstania awarii, nawet jeżeli w praktyce oznacza to utrudnione warunki wykonawcze. Staramy się zawsze traktować tego typu zdarzenia priorytetowo, wiedząc, że od szybkość oraz efektywność działania naszego serwisu zależy ciągłość produkcji w danym zakładzie.
Stale rozbudowujemy oraz modernizujemy nasz park maszynowy, w tym o szereg niestandardowych aplikacji, pozwalających na pracę w warunkach o utrudnionym dostępie oraz ograniczonej przestrzeni. Znając zapotrzebowanie oraz oczekiwania działów utrzymania ruchu staramy się być stale przygotowani do realizacji nawet tych najbardziej nietypowych zadań.

Prace obróbkowe związane remontem maszyn i urządzeń przemysłowych:

 • prace obróbkowe związane z regeneracją transporterów taśmowych,

 • obróbka osadzeń kół napędowych,

 • modernizacja maszyn wydobywczych,

 • regeneracja korpusów pomp wodnych, sprężarek,

 • współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych w maszynach,

 • frezowanie fundamentów maszyn i urządzeń przemysłowych,

 • legalizacji osadzeń fundamentów łożysk obrotu konstrukcji wielkogabarytowych.

Regeneracja instalacji przemysłowych:

 • fazowanie oraz cięcie rurociągów,

 • legalizacja płaszczyzn stykowych połączeń kołnierzowych,

 • obróbka regeneracyjna przylg zaworowych,

 • obróbka korekcyjna otworów,

 • demontaż urwanych szpilek,

 • regeneracja gwintów,

 • frezowanie kanałków pod wpusty.