NGLMachining – postój remontowy Lotos 2022

Kolejny raz zespół NGLMachining brał udział w pracach prowadzonych na terenie rafinerii Lotos w ramach postoju remontowego 2022, będącego kontynuacją remontu rozpoczętego jeszcze w 2021 roku. Drugi etapu remontu, objął 50 z 65 instalacji: w tym 1000 aparatów, 1700 rurociągów.

Wszystkie z zaplanowanych prac remontowych, realizowane były przy wsparciu zespołu specjalistów z firmy NGLMachining Sp. z o.o., świadczących usługi z zakresu mobilnej obróbki skrawaniem (in-situ machining).

Współpracując  z głównymi wykonawcami remontu tj.: Naftoremont-Naftobudowa, Mostostal Pomorze, ZRE Katowice, KB Pomorze, Lotos Serwis, Erbud, pracownicy spółki wykonali obróbkę regeneracyjną uszkodzonych przylg oraz połączeń kołnierzowych. Na czas remontu, do pracy na terenie rafinerii zostało wydelegowanych 5 zespołów wykonawczych,  posiadających zdolność obróbki do 15 przylg na zmianę.

Ze względu na krótkie terminy wykonawcze, do obróbki zostały wytypowane głównie przylgi z ewidentnymi uszkodzeniami  powierzchni uszczelniających. Jak jednak pokazuje doświadczenie pracowników zajmujących się obróbką, uzyskane  na poprzednich remontach, obligatoryjne  przetoczenie przylg na wszystkich połączeniach kołnierzowych, nawet jeżeli nie noszą one śladów zużycia czy też uszkodzenia, dałoby większą gwarancję na uzyskanie 100% szczelności. Tym bardziej, że do ponownego skręceniu każdego z połączeń, za każdym razem wykorzystywane są nowe uszczelki.

Przy realizacji prac wykorzystane zostały nowo zakupione przenośne tokarki montowane na  zewnętrznej średnicy obrabianego elementu  (THE H&S TOOL SPEED FACER™,). Uzyskując możliwość obróbki od „zera” do wymaganej średnicy, bez potrzeby ich wywożenia za obręb remontowanej instalacji, stworzyliśmy nowe możliwości remontowe, z których coraz częściej korzystają nasi zleceniodawcy (możliwość obróbki ścian sitowych, komór nawrotnych, dennic, pokryw itp.)

Cofnij