realizacje-19-header

Obróbka frezerska fundamentów pod Sternroller

Zakres obróbki Obróbka frezerska fundamentów pod Sternroller (2 szt.) przy zachowaniu relacji położenia fundamentów względem siebie.
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka frezerska fundamentów (2 szt.) o wymiarach 2300 x 1620 mm Wykonaniem 84 szt. (po 42 szt. na każdym z fundamentów) gwintowanych nieprzelotowych otworów montażowych M39
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica (pomiar przestrzenny) oraz laserem Easy Laser E710 + D22 (pomiar płaskości)
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu frezarki MRY3000
Otwory montażowe wykonane zostały przy wykorzytsaniu wiertnic magnetycznych z napędem hydraulicznym.
1 2 3
4 5 6
7 8 9