realizacje-16-header

Obróbka frezerska prostokątnych fundamentów pod pędniki

Zakres obróbki Obróbka frezerska prostokątnych fundamentów pod pędniki
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego. Ustalenie baz wyjściowych do ustawienia frezarki.
Obróbka frezerska dwóch sztuk fundamentów w zakresie legalizacji górnych płaszczyzn stykowych, o wymiarach x=4100 mm, y=2900 mm
Wykonanie nieprzelotowych otworów montażowych M30 (po 92 szt. na fundamencie)
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały urządzeniem Easy laser E710 + D22.
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu przenośnej frezarki MRY3000.
Otwory montażowe wykonane zostały przy wykorzystaniu wiertnic magnetycznych.
1 2 3
4 5 6
7 8 9