realizacja-02-header

Obróbka pierścieni fundamentowych

Zakres obróbki Obróbka pierścieni fundamentowych mocowania pędnika TYPU SWING -UP
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka maszynowa 2 szt. osadzeń pędników:
  • roztaczanie tolerowanej średnicy, 2 sztuk osadzeń ø 700 mm w tolerancji rysunkowej, (zakładany naddatek na obróbkę wynosi 15 mm, gwarantowana chropowatość Ra 3,2.)
  • planowanie płaszczyzn stykowych, 2 szt. osadzeń, w przedziale od ø 700mm do ø 830mm
  • (zakładany naddatek na obróbkę wynosi 5 mm, gwarantowana chropowatość Ra 3,2.)
  • wykonanie obustronnego fazowania
  • wykonanie 32 sztuk otworów gwintowanych M24.
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica..
Prace obróbkowe wykonane zostały wytaczarką przenośną Climax BB6000 wyposażoną w głowicę do planowania.
Otwory montażowe wykonane zostały wiertnicami magnetycznymi.
4 5 6
4 5 6
7 8 9