realizacja-08-header

Obróbka płaszczyzny fundamentu podstawy przekładni młyna

Zakres obróbki Obróbka płaszczyzny fundamentu podstawy przekładni młyna.
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka celem zabielenia powierzchni stykowej oraz zaniżenie użebrowania fundamentu.
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica.
Przyrządem laserowym (Easy – Laser) wytyczono punkty referencyjne do ustawienia frezarki.
Prace obróbkowe wykonane zostały przenośną frezarką Climax LM6000.
4 5 6
4 5 9
7 8 6