realizacja-06-header

Obróbka pochwy kadłubowej (linii wału)

Zakres obróbki Obróbka osadzenia dziobowego (ø750 mm L = 210 mm) oraz rufowego (ø 745 mm, L = 1280 mm)
przy jednoczesnym ustawieniu dwóch wytaczarek w osi teoretycznej
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Roztoczenie osadzenia dziobowego na średnicę ø 750mm L = 210.
Roztoczenie osadzenia rufowego na średnicę ø 745mm, L = 1280 mm.
Wykonanie zamka, pod zabezpieczenie wylewki chemoutwardzalnej.
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Kontrola pomiarowa ustawienia wytaczarek wykonana została za pomocą przyrządów optycznych
Tylor & Hobson alignment tool.
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu dwóch szt. przenośnych wytaczarek Climax BB6000
4 5 6
4 4 4
4 4 4