realizacje-14-header

Obróbka pochwy kadłubowej (linii wału)

Zakres obróbki Obróbka osadzenia dziobowego (ø419 mm L = 350 mm) oraz rufowego (ø 507 mm, L = 750 mm) przy jednoczesnym ustawieniu dwóch wytaczarek w osi teoretycznej
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Roztoczenie osadzenia dziobowego na średnicę ø419 mm L = 350 mm wraz z legalizacją flanszy czołowej osadzenia.
Roztoczenie osadzenia rufowego na średnicę ø 507 mm, L = 750 mm wraz z legalizacją flanszy czołowej osadzenia.
Wykonanie kanalików smarnych oraz gwintowanych otworów montażowych.
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Kontrola pomiarowa ustawienia wytaczarek wykonana została za pomocą przyrządów optycznych Tylor & Hobson alignment tool.
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu dwóch szt. przenośnych wytaczarek Climax BB6000.
Otwory montażowe oraz kanałki smarne wykonane zostały przy wykorzystaniu wiertnic magnetycznych.
1 2 3
4 5 6
7 8 9