realizacje-20-header

Obróbka powierzchni fundamentowych w odwróconej aplikacji montażowej

Zakres obróbki Obustronna obróbka fundamentów pod pędniki azymutalne (3 szt.) z wykonaniem 75 szt. przelotowych otworów montażowych Ø33mm (na każdym z fundamentów).
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka obustronna fundamentów (3 szt.) pod pędniki azymutalne w zakresie średnic od Ø2130 do Ø Ø2500 mm
Wykonanie po 75 szt. na fundament przelotowych otworów montażowych Ø33 mm
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały laserem Easy Laser E710 + D22 (pomiar płaskości).
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu tokarki kołnierzowej Climax FF8200 zamontowanej w aplikacji odwrotnej.
1 2 3
4 5 6
7 8 9