realizacja-05-header

Obróbka powierzchni kołnierzy fundamentowych ø od 2450 do 2950mm

Zakres obróbki Obróbka czterech sztuk kołnierzy fundamentowych pod pędniki azymutalne
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Ustalenie baz wyjściowych do ustawienia narzędzi obróbkowych oraz ustalenie przekosu oraz dewiacji kątowych otworów spustowych względem siebie.
Obróbka czterech sztuk fundamentów w zakresie legalizacji górnych płaszczyzn stykowych.fi od 2450 do 2950 mm. Tolerancja chropowatości powierzchni Ra 3,2 - 12,5. Tolerancja płaskości 0,2 mm .
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica. Położenie kątowe fundamentów oraz relacje między fundamentami zweryfikowane zostały przed obróbką.
Prace obróbkowe wykonane zostały kołnierzową tokarką Climax FF 8200.
4 5 6
4 5 6
7 8 9