realizacje-13-header

Obróbka regeneracyjna dwóch sztuk przylg kołnierzowych

Zakres obróbki Obróbka regeneracyjna 2 szt. przylg kołnierzowych (na korpusie oraz dennicy) celem uzyskania wymaganej chropowatości.
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa (laserowy pomiar płaskości) przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego (określanie dewiacji na płaszczyznach).
Obróbka dwóch sztuk przylg kołnierzowych w zakresie średnic od Ø2100 do Ø2250 mm. Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały urządzeniem Easy laser E710 + D22.
Prace obróbkowe wykonane zostały tokarką kołnierzową Climax FF8200
1 2 3
4 5 6
7 8 9