realizacje-24-header

Obróbka regeneracyjna fundamentów pod dźwigi pokładowe

Zakres obróbki Obróbka regeneracyjna 5 szt. fundamentów pod dźwigi pokładowe
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka powierzchni fundamentowych (5 szt.) o różnych średnicach: Ø2000 (2 szt.), Ø2500 (2 szt.), Ø3500 (1 szt.)
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały laserem Easy Laser E710 + D22.
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu tokarki kołnierzowej Climax FF8200
1 2 3
4 5 6
7 8 9