realizacja-06-header

Obróbka regeneracyjna korpusu przekładni redukcyjnej

Zakres obróbki Obróbka regeneracyjna korpusu przekładni redukcyjnej.
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka maszynowa trzech sztuk osadzeń łożyskowych na wymiar 452 (-0,03/+0,03) mm.
Wykonanie rowków pod uszczelnienie w ramach retrofitu przekładni, na wymiar 7,5 x 5 mm.
Wykonanie obróbki frezerskiej dwóch sztuk kanałów smarnych: 55 x 5 x 16 mm, 70 x 5 x 16 mm. Obróbka frezerska rowków pod zabezpieczenia na płaszczyźnie podziału korpusu.
Technologia wykonania Prostoliniowość wrzeciona skorygowano za pomocą przyrządu laserowego Easy Laser D 600.
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu: przenośnej wytaczarki Climax BB6000 oraz przenośnej frezarki dedykowanej do obróbki rowków wpustowych KM 75 SS.
1 2 3
4 5 6
7 8 9