realizacja-00-header

Obróbka ślizgów 17 m wieży

Zakres obróbki Obróbka ślizgów (płaskowniki 273 x 15 mm) ze stali nierdzewnej AISI 316L o długości 16 650 mm (8 szt.)
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka ślizgów (płaskowniki 273 x 15 mm) ze stali nierdzewnej AISI 316L długości 16 650 mm (8 szt.). Tolerancja płaskości wykonania +/- 2mm w zakresie długości konstrukcji. Zakładany maksymalny naddatek na obróbkę wynosi 5 mm.
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica.
Prace obróbkowe wykonane zostały kołnierzową tokarką Climax FF 8200
4 5 6
4 5 6
7 8 9