realizacje-12-header

Obróbka zespołu osadzeń w przedziale średnic Ø70 – Ø240 mm

Zakres obróbki Obróbka zespołu osadzeń (52 szt.) w przedziale średnic Ø70 – Ø240 mm
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego. Ustalenie baz wyjściowych do ustawienia wytaczarekObróbka zespołu osadzeń (obróbka średnic oraz płaszczyzn stykowych) na dwóch współpracujących ze sobą konstrukcjach (część prac wykonywanych była bezpośrednio na statku) Trasowanie średnic podziałowych oraz wykonanie gwintowanych otworów montażowych: M20, M24. Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica. Prace obróbkowe wykonane zostały wytaczarkami Climax BB5000 i Climax BB6000 (kilka zestawów maszyn) wyposażonymi w przystawki dedykowane do obróbki płaszczyzn stykowych. Gwintowane otwory montażowe wykonane zostały przy wykorzystaniu wiertnic magnetycznych.
1 2 3
4 5 6
7 8 9