pomiarypomiarypomiary

POMIARY

Sprawdź co mamy do zaoferowania

Nowa jakość pomiarów

NGLMachining dostarcza precyzyjnych danych pomiarowych wpływających na optymalizację procesów produkcyjnych. Systemy laserowe FARO®, z których na co dzień korzystamy, dają nam możliwość zbierania danych oraz ich wielokierunkową analizę, względem dowolnie zadanych układów współrzędnych.

Wykorzystywane przez nas systemy laserowe FARO są najlepszymi i najbardziej kompleksowymi urządzeniami do wykonywania pomiarów 3D oraz wizualizacji. Tworzą one nową jakość w metrologii pomiarowej, swoją precyzją oraz funkcjonalnością znacznie przewyższając możliwości powszechnie stosowanych urządzeń tachimetrycznych.

Przenośne, współrzędnościowe urządzenia pomiarowe FARO z których na co dzień korzystamy, dają nam możliwość zbierania danych oraz ich wielokierunkową analizę w czasie rzeczywistym. Stosowana i zaadoptowana na nasze potrzeby technologia skraca czas samego pomiaru oraz pozwala na bardziej efektywne przetwarzania wyników a w konsekwencji na optymalizację procesów produkcyjnych.

POBIERZ KATALOG

Kompleksowe rozwiązania pomiarowe dla przemysłu

Wykonujemy pomiary na potrzeby różnych branż przy różnorodnych zastosowaniach. Kompleksowość systemu FARO daje nam możliwość jego wielokierunkowego wykorzystania: od pomiaru drobnych detali po pomiary konstrukcji wielkogabarytowych. Zebrane dane dzięki oprogramowaniu inspekcyjnemu Metrolog możemy poddawać wielopłaszczyznowej analizie i przedstawiać w postaci czytelnych oraz intuicyjnych raportów.

 

Analiza wymiarowa:Kontrola pomiarowa pod kątem dokładności oraz jakości wykonania danego elementu / detalu (w tym elementów wielkogabarytowych)
Budowa narzędzi:Możliwość wykonywania testów objętościowych części i form, zapewniając tym samym najwyższe standardy produkcji.
Inżynieria odwrotna:Możliwość tworzenia modeli CAD, koncepcji projektowych lub części zamiennych 
Kalibracja maszyn:Kalibracja oraz rekalibracja maszyn celem zapewnienia ich optymalnych parametrów produkcyjnych
Kontrola podczas produkcji:Możliwość wykonania kontroli pomiarowej w czasie rzeczywistym na linii produkcyjnej / podczas produkcji 
Kontrola przy dostawie:Zapobieganie wykorzystania części niespełniających narzuconych tolerancji 
Kontrola pierwszej serii:Możliwość sprawdzenie wyników produkcji próbnej poprzez weryfikuje zgodności części ze wszystkimi wymogami technicznymi i projektowymi
Kontrola oparta na CADPorównania z modelem CAD, celem identyfikacji odchyleń w kształcie powierzchni

Nieograniczone możliwości pomiarowe

FARO TrackArm jest najbardziej wszechstronnym przenośnym urządzeniem do pomiarów 3D. Łączy w sobie zarówno duży zasięg oraz niezwykłą precyzję trakera laserowego FARO z elastycznością i niezawodnością ramienia pomiarowego. Połączenie obu systemów pozwala nam na zwiększenie zasięgu pomiarowego ramienia, na dowolne pozycjonowanie tego urządzenia w ramach zasięgu trakera; pozostając w tym samym układzie współrzędnych oraz oprogramowaniu. Wielką zaletą tego systemu jest możliwość stosowania obu urządzeń pojedynczo lub jako komplet systemu FARO TrackArm.

FARO ScanArm (ręczny skaner laserowy) pozwala nam na błyskawiczne gromadzenie chmur punktów w najwyższej rozdzielczości oraz dużej dokładności. Co oznacza że zaledwie w kilka chwil interesujące nasz detale możemy poddać inżynierii odwrotnej w formie wirtualnej i stworzyć model CAD dla obiektu, który jeszcze go nie ma.

Przejrzystość dostarczanych danych

Do przetwarzania zebranych punktów pomiarowych wykorzystujemy oprogramowanie inspekcyjne, Metrolog XG ®. Program spełniający wszystkie wymagania pomiarowe 3D oraz aktualnie obowiązujące kryteria jakości: od prostych pomiarów obiektów geometrycznych poprzez skomplikowane zadania pomiarowe w oparciu o pliki CAD.

Wyniki z pomiarów przedstawiamy w postaci czytelnych, tekstowych oraz graficznych raportów. Przejrzystość dostarczanych danych ma na celu uproszczenie zarządzania uzyskanymi wynikami jak i bezpośrednio wpłynąć na sposób monitorowaniu procesów produkcyjnych.