Postój remontowy w rafinerii LOTOS i PKN Orlen

Zespół NGLMachining podobnie jak w ubiegłych latach brał udział przy realizacji prac remontowych w trakcie postojów technologicznych.
W tym roku równocześnie pracowaliśmy na dwóch największych polskich rafineriach: Rafinerii LOTOS w Gdańsku oraz PKN Orlen w Płocku.
Jednocześnie do pracy wydelegowanych zostało 10 zespołów wykonawczych, które w zaledwie 2 tygodnie wykonały obróbkę niespełna 200 połączeń kołnierzowych.
Doświadczenie zespołów wykonawczych, dostateczna ilość sprzętu w połączeniu ze sprawną organizacją pozwoliły na zakończenie powierzonego nam zadania serwisowego w terminie krótszym, niż początkowo zakładaliśmy.Tym samym znów dowiedliśmy, że nie ma rzeczy niemożliwych!
Cofnij