realizacje-17-header

Prace obróbkowe na konstrukcji OHTC, Heavy Lift Jack Up Barge

Zakres obróbki Obróbka 160 szt. osadzeń, 16 szt. powierzchni fundamentowych, 4 szt. fundamentów pod pędniki azymutalne na konstrukcji OHTC, Heavy Lift Jack Up Barge.
Zakres wykonanych prac Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka 160 szt. osadzeń z wykonaniem gwintowanych otworów montażowych pod zabezpieczenia ... (trzy wymiary osadzeń: Ø200, Ø250, Ø 300 mm)
Obróbka 16 szt. powierzchni fundamentowych pod nogi konstrukcji (obróbka 8 wpustów i 8 wypustów o wymiarach 160 x 840 mm)
</>Obróbka obustronna fundamentów (4 szt.) pod pędniki azymutalne w zakresie średnic od Ø1900 do fi Ø2140 mm
Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
Technologia wykonania Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica (pomiary przestrzenne) oraz laserem Easy Laser E710 + D22 (pomiar płaskości).
Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu:
  • Wytaczarek Climax BB5000 i BB6000 (jednoczesna praca kilku maszyn)
  • Frezarek Mirage Machines (jednoczesna praca kilku maszyn).
  • Tokarki kołnierzowej Climax FF8200.
1 2 3
4 5 6
7 8 9