obrobka-frezerska-stolu-prasy-erfurt-400t-3550-x-1400-mmobrobka-frezerska-stolu-prasy-erfurt-400t-3550-x-1400-mmobrobka-frezerska-stolu-prasy-erfurt-400t-3550-x-1400-mm

REALIZACJA

OBRÓBKA FREZERSKA STOłU PRASY ERFURT 400T (3550 X 1400 MM)

OBRÓBKA FREZERSKA stołu prasy ERFURT 400t (3550 x 1400 mm)

Zakres obróbki

Obróbka frezerska stołu prasy Erfurt 400t (3550 x 1400 mm) wraz z regeneracją rowków T-owych celem uzyskania ich nominalnej głębokości  48 mm.

Zakres wykonanych prac

  • Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego. Pomiar mający na celu określenie: rzeczywistego naddatku na obróbkę (pomiar płaskości)
  • Obróbka frezerska stołu prasy w zakresie legalizacji jego górnej płaszczyzny (3550 x 1400). Tolerancja chropowatości powierzchni Ra 1.6. Tolerancja płaskości 0,4 mm.
  • Obróbka regeneracyjna rowków T-owych celem uzyskania ich nominalnej głębokości.
  • Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
  • Przygotowanie raportu serwisowego.

Technologia wykonania

  • Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały przy wykorzystaniu systemów laserowych: Easy Laser (E710 + D22)
  • Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu przenośnej frezarki GMR2000 (obróbka z jednego ustawienia frezarki)