obrobka-kolnierzy-wiez-wiatrowychobrobka-kolnierzy-wiez-wiatrowychobrobka-kolnierzy-wiez-wiatrowych

REALIZACJA

OBRÓBKA KOŁNIERZY WIEŻ WIATROWYCH

OBRÓBKA KOŁNIERZY WIEŻ WIATROWYCH

Zakres obróbki

Obróbka kołnierzy na topowych sekcjach wież wiatrowych.

Zakres wykonanych prac

  • Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego. Pomiar mający na celu określenie: rzeczywistego naddatku na obróbkę (pomiar płaskości oraz grubości fundamentu),
  • Obróbka tokarska / frezerska (w zależności od wykorzystywanej maszyny) w zakresie legalizacji górnych płaszczyzn stykowych kołnierzy, od ø 3100 do ø 4000 mm. Tolerancja chropowatości powierzchni Ra ≈12,5. Tolerancja płaskości ≤0,2 mm.
  • Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
  • Przygotowanie raportu serwisowego.

Technologia wykonania

  • Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały przy wykorzystaniu systemów laserowych: Easy Laser (E710 + D22),
  • Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu jednoczesnej pracy: przenośnej tokarki kołnierzowej Climax FF 8200, przenośnej frezarki obrotowej Climax Circular Milling CM6200 (ilość kołnierzy dedykowanych do obróbki wymagała jednoczesnej pracy dwóch urządzeń)