obrobka-linii-walu-wspolosiowa-obrobka-3-szt-osadzen-pod-lozyska-slizgowe-lb-i-pb-shaftline-boringobrobka-linii-walu-wspolosiowa-obrobka-3-szt-osadzen-pod-lozyska-slizgowe-lb-i-pb-shaftline-boringobrobka-linii-walu-wspolosiowa-obrobka-3-szt-osadzen-pod-lozyska-slizgowe-lb-i-pb-shaftline-boring

REALIZACJA

OBRóBKA LINII WAłU (WSPółOSIOWA OBRóBKA 3 SZT. OSADZEń POD łOżYSKA śLIZGOWE; LB I PB) SHAFTLINE BORING

Obróbka linii wału (współosiowa obróbka 3 szt. osadzeń pod łożyska ślizgowe; LB i PB) SHAFTLINE BORING

Zakres obróbki

Współosiowa obróbka 3 szt. osadzeń na pochwie wału (shaftline boring) o wymiarach ≈Ø750 mm, L≈1500 mm (osadzenia rufowe, środkowe oraz dziobowe).

Praca realizowana na dwóch burtach (LB, PB) na nowo budowanej jednostce NB6003 (prom pasażerski)

Zakres wykonanych prac

  • Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego. Pomiar mający na celu określenie: rzeczywistego naddatku na obróbkę.
  • Obróbka tokarska w zakresie współosiowej obróbki 3 szt. osadzeń (zespół osadzeń na pochwie wału): osadzenie rufowe, środkowe, dziobowe.  Osadzenia zróżnicowane pod kątem wielkości (największe, osadzenie rufowe o wielkości: ø770 mm, L-1500 mm). Odległość miedzy osadzeniem rufowym a dziobowym 25 000 mm. Praca realizowana była na dwóch burtach (LB / PB).
  • Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
  • Przygotowanie raportu serwisowego.

Technologia wykonania

  • Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały przy wykorzystaniu systemów laserowych: FARO Ventage E (laser tracker)
  • Zakres prac realizowany był przy jednoczesnej pracy trzech przenośnych wytaczarek Climax BB6000, które zostały współosiowo ustawione przy wykorzystaniu optyki Tylor & Hobson.