REALIZACJA

OBRÓBKA POWIERZCHNI 2 KOŁNIERZY FUNDAMENTOWYCH

OBRÓBKA POWIERZCHNI 2 KOŁNIERZY FUNDAMENTOWYCH

Zakres obróbki

Obróbka ślizgów (płaskowniki 273 x 15 mm) ze stali nierdzewnej AISI 316L o długości 16 650 mm (8 szt.)

Zakres wykonanych prac

Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego.
Obróbka ślizgów (płaskowniki 273 x 15 mm) ze stali nierdzewnej AISI 316L długości 16 650 mm (8 szt.). Tolerancja płaskości wykonania +/- 2mm w zakresie długości konstrukcji. Zakładany maksymalny naddatek na obróbkę wynosi 5 mm. Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).

Technologia wykonania

Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały tachimetrem elektronicznym Laica.
Prace obróbkowe wykonane zostały kołnierzową tokarką Climax FF 8200