obrobka-powierzchni-2-kolnierzy-fundamentowychobrobka-powierzchni-2-kolnierzy-fundamentowychobrobka-powierzchni-2-kolnierzy-fundamentowych

REALIZACJA

OBRÓBKA 2 SZT. KOŁNIERZY FUNDAMENTOWYCH

OBRÓBKA 2 szt. KOŁNIERZY FUNDAMENTOWYCH

Zakres obróbki

Obróbka powierzchni fundamentów (2 szt.) pod pędniki azymutalne, w zakresie średnic ø2450 – ø2780 mm.

Praca realizowana na nowo budowanej jednostce pływającej.

Zakres wykonanych prac

  • Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego. Pomiar mający na celu określenie: rzeczywistego naddatku na obróbkę (pomiar płaskości oraz grubości fundamentu),  odległości od PS, relacji między fundamentami, ustawienia kątowego fundamentów po wspawaniu.
  • Obróbka tokarska fundamentów w zakresie legalizacji górnych płaszczyzn stykowych, ø od 2450 do 2780 mm. Tolerancja chropowatości powierzchni Ra 3,2 – 12,5. Tolerancja płaskości 0,2 mm.
  • Trasowanie położenia oraz wykonanie 60 sztuk przelotowych otworów przelotowych ø 39mm
  • Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
  • Przygotowanie raportu serwisowego.

Technologia wykonania

  • Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały przy wykorzystaniu systemów laserowych: Easy Laser (E710 + D22), Faro (Laser Tracker Ventage E)
  • Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu przenośnej tokarki kołenierzowej Climax FF 8200
  • Otwory montażowe zostały wykonane przy wykorzystaniu wiertnic magnetycznych PROMOTECH PRO111