obrobka-slizgow-17-m-wiezy-2obrobka-slizgow-17-m-wiezy-2obrobka-slizgow-17-m-wiezy-2

REALIZACJA

OBRÓBKA ŚLIZGÓW 17 M WIEŻY

OBRÓBKA ŚLIZGÓW 17 M WIEŻY

Zakres obróbki

Obróbka ślizgów (płaskowniki 273 x 15 mm) ze stali nierdzewnej AISI 316L o długości 16 650 mm (8 szt.)

Zakres wykonanych prac

  • Weryfikacja pomiarowa przed przystąpieniem do realizacji zadania serwisowego. Pomiar mający na celu określenie: rzeczywistego naddatku na obróbkę (pomiar płaskości ślizgów),  , relacji między poszczególnymi ślizgami zlokalizowanymi na skrajnych krawędziach konstrukcji.
  • Obróbka frezerska ślizgów (stal nierdzewna, płaskowniki 273 x 15 mm) w zakresie legalizacji płaszczyzn stykowych. Tolerancja chropowatości powierzchni Ra 3,2 – 6,3. Tolerancja płaskości +/-2 mm.
  • Weryfikacja pomiarowa po wykonanym zadaniu serwisowym (pomiary finalne).
  • Przygotowanie raportu serwisowego

Technologia wykonania

  • Pomiary weryfikacyjne wykonane zostały przy wykorzystaniu systemów laserowych: Easy Laser (E710 + D22), Faro (Laser Tracker Ventage E)
  • Prace obróbkowe wykonane zostały przy wykorzystaniu przenośnej frezarki Climax LM 6200