Zakończono realizację projektu „Regeneracja układów napędowych jednostek pływających i offshore z zastosowaniem mobilnych urządzeń skrawających”

Celem zrealizowanego  projektu było  wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych nad innowacyjną w skali świata usługą regeneracji układów napędowych jednostek pływających i offshore z zastosowaniem mobilnych urządzeń skrawających. Osiągnięcie celu nastąpiło poprzez inwestycję w środki trwałe, co z kolei pozwoliło
na wdrożenie na nowe rynki nowatorskiej usługi opartej o innowacyjną technologię wykonawczą.

Wdrożenie nowatorskiej usługi przyczyni się do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rynkowych w aspekcie kompleksowości, czasochłonności oraz ekonomii serwisu. Realizacja tego projektu pozwoliła spółce  NGL Machining na zdobycie znacznej przewagi konkurencyjnej, a tym samym umocnienie pozycji lidera rynku w zakresie świadczenia usług z zakresu mobilnej obróbki skrawaniem.

Projekt  realizowany był przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cofnij